Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website belbano.be en alle elektronische communicatie van BelBano die linkt naar de website belbano.be (e-mailings, promoties van BelBano op websites of tussenpersonen). Maakt u gebruik van onze website en elektronische communicatie, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie

Bij BelBano besteden we veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op belbano.be altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site belbano.be en de informatie die we daarop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico.

De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website of aan het gebruik van onze berekeningen. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van belbano.be dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. BelBano aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site belbano.be en/of de daarop aangeboden informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site belbano.be rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij van Belbano. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, zonder dat Belbano hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen voorbehouden

Belbano heeft het recht om de informatie die op haar site belbano.be aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op de site belbano.be is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van belbano.be of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.